OTOLOJİ NÖROTOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Dernek Başkanı
Levent N. Özlüoğlu
Dernek Yönetimi Kurulu
O. Nuri Özgirgin

Onur Çelik

Evren Hızal

Cem Uzun

Özgür Sürmelioğlu

Alper Özdilek

İsa Kaya

Mehmet Çelik

KONGRE DÜZENLEME KURULU

11. Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi Başkanı
Bülent Satar
13. Koklear İmplantasyon ve Odyoloji Kongresi Başkanı
Kemal Görür
Odyoloji Başkanı
Songül Aksoy

Bilimsel Değerlendirme Komitesi

Bilimsel Sekreter
Özgür Sürmelioğlu
Kongre Sekreteri
Evren Hızal