Değerli Bilim İnsanları ve Geleceğe Umutla Bakmamızı Sağlayan Sevgili Meslektaşlarımız,

Düzenlediğimiz 11. ULUSAL OTOLOJİ NÖROTOLOJİ KONGRESI & 13. KOKLEAR İMPLANTASYON ODYOLOJİ KONGRESİ 23-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bodrum, Muğla’da gerçekleştirilecektir.

İşitme kayıpları çok uzun yıllar boyunca önemli bir sorun olarak düzeltilmeye çalışılmış ve birçok farklı tedavi yaklaşımları denenmiştir. Günümüz dünyasında; teknolojik gelişmeler ve değişen birey gereksinimlerine paralel olarak yeni yaklaşımlar üretmenin gerekliliği ve paylaşımı kaçınılmaz olmuştur. Bu alandaki yoğun çalışmalar sonucunda bu yüzyılın en büyük buluşlarından birisi olan koklear implant geliştirilmiştir. Bu sayede neredeyse tüm işitme kayıpları tedavi olanağına kavuşmuştur.

Cumhuriyetin kuruluşu ve sağlık alanına büyük önem verilmiş olmasının bir sonucu olarak tüm dünyadaki bilimsel gelişmeler ülkemizde de yakından izlenerek uygulanmaya başlamıştır. Tıp alanındaki gelişmelerin ülkemiz Kulak Burun Boğaz hekimleri ve odyologlar tarafından benimsenip yaygınlaşmasında Bilimsel Kongre ve Toplantıların çok önemli bir yeri vardır.

Günümüzde de yapılan bilimsel ve güncel çalışmaların sunulup paylaşılması ancak iyi ve kapsamlı hazırlanmış kongre ve sempozyumlarla olasıdır. Bu açıdan kongre Bilimsel Kurulumuz tarafından büyük bir titizlikle ve özenle program hazırlanmaktadır. Ülkemizin ve Yurtdışından davet edilen çok değerli konuşmacıların bilgi ve deneyimlerini paylaşacağı birçok panel, konferans ve kurslar planlanmaktadır. Aynı zamanda sosyal içerik açısından da keyifli bir kongre olabilmesi amacıyla, düzenleme kurulumuz çalışmalarını yoğun olarak sürdürmektedir. Kongremiz, katılımcıların her alanda kendilerini geliştirebilecekleri, bilgi ve deneyimlerini artırabilecekleri, güncel gelişmeleri izleyebilecekleri, mesleki uygulamalarını geliştirebilecekleri üst düzey akademik ve klinik bilgiler sunmayı amaçlamaktadır.

Kongremizin ana konuları; işitme kayıplarının cerrahi ve diğer tedavi yaklaşımlarındaki yeni gelişmeler, hasta ve yakınlarının eğitimi, tüm bu girişim ve eğitimlerin sonuçlarını içermektedir.

Bilime katkı sağlayacağı inancıyla bir araya geleceğimiz, önemli katkılar yapmış birçok saygın bilim insanın deneyim ve bilgilerini paylaşacakları, katılımınız ve katkılarınız ile zenginleşecek olan kongremize, sizleri Organizasyon Komitesi adına davet etmekten onur duyarız.

Sevgi ve Saygılarımızla

Prof. Dr. Kemal GÖRÜR
Prof. Dr. Songül AKSOY