Değerli Meslektaşlarımız,

Otoloji Nörotoloji Derneği’nin 11. Kongresi, 13. Koklear İmplantasyon-Odyoloji Kongresiyle beraber 23-25 Mayıs 2024 tarihlerinde Bodrum La Blanche Island Otel Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir.

Konuya gönül veren hekimler ve odyologlar sayesinde ülkemizde otoloji, nörotoloji ve odyolojinin geldiği seviye göz kamaştırıcıdır. Bu gerçeği tıp literatürüne yapılan katkılar, uluslararası organizasyonlara katılımlar ve hastaların aldığı hizmet kalitesinde günlük hayatımızda görebilmekteyiz. Doğal olarak bu gelişimde klinik içi eğitim süreci ve kişisel gelişime dönük çabaların yanında bu alanlara gönül vermiş hekimler tarafından düzenlenen kursların ve toplantıların yeri yadsınamaz. Çoğu yeni gelişimi veya yeni bir fikri, bir dergiden önce toplantılarda görmek söz konusudur.

Yüz yüze bilgi paylaşımının, iletişimin ve tartışmanın en uygun mecrası sayılabilecek toplantı veya kongre formatı, olgun seviyeye gelmiş bir otolog ve odyolog için dahi güncel kalınabilmesi için hala vazgeçilmezdir. Derneğimiz de bilgi paylaşımını devam ettirmek amacıyla olumsuz şartlara rağmen toplantı geleneğini sürdürmeyi amaçlamıştır. Bu düşünceden hareketle düzenleyeceğimiz toplantıda bilgi paylaşımını konferans sunumlarından panellere, kurslardan video sunumlarına, ikili tartışma ortamlarından bildiri sunumlarına ve mümkün olabilirse canlı cerrahi, temporal kemik diseksiyonu ve yurtdışından Zoom bağlantılarına kadar değişik vasıtalarla çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda otoloji, nöro-otoloji ve odyoloji camiasının tecrübe ve güncel gelişmelerle harmanlanmış bilgi birikimini gençlik dinamizmiyle Bodrum’un güneşli bahar havası altında ve deniz kenarında buluşturmayı planlıyoruz.

Zengin bilimsel ve sosyal programıyla ses getireceğini düşündüğümüz bu toplantıyı şüphesiz siz katılımcıların da destek ve katkısı unutulmaz kılacaktır.

Hepinize, toplantımızda buluşmak üzere, sevgi, saygı ve esenlik dileklerimizi sunarız.

Prof. Dr. Bülent Satar
Başkan – 11. Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi
Prof. Dr. Levent Naci Özlüoğlu
Başkan-Otoloji Nörotoloji Derneği