KABUL EDİLMİŞ SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ

Yayın No
Başlık
Yazarlar
Sunum Sahibi
Kurum
SS-01
KOKLEAR İMPLANT VE BİYONİK KULAK İLE İLGİLİ YOUTUBE VİDEOLARININ KALİTE VE GÜVENİLİRLİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Ceren Karaçaylı, Emel Tahir
Ceren Karaçaylı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
SS-02
KONJENİTAL NİSTAGMUS + TEK TARAFLI DOWN BEATING NİSTAGMUSU OLAN LATERAL SEMİSİRKÜLER KANAL PATOLOJİSİ
Buse Nur Koçhan, Özge Kale, Işılay Öz
Buse Nur Koçhan
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Kbb Anabilim Dalı Odyoloji Bölümü
SS-03
AKUT BAŞ DÖNMESİ OLAN BİR VAKADA İLERİ TETKİK SONUCU GÖRÜLEN NADİR DURUM
Zeynep Aybüke Gökbulut Yıldız, Özge Kale, Levent Naci Özlüoğlu
Zeynep Aybüke Gökbulut Yıldız
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Kbb Anabilim Dalı Odyoloji Bölümü
SS-04
BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO HİPEREMESİS GRAVİDARUM İÇİN RİSK FAKTÖRÜ MÜDÜR?
Meltem Demirdağ Çevikkan, Kübra Duran Özgür
Meltem Demirdağ Çevikkan
Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi, Kbb Kliniği, Manisa
SS-05
VESTİBÜLER MİGREN VE MİGRENDE HİPERAKUZİ İLE İŞİTSEL SPEKTRAL ÇÖZÜMLEME İLİŞKİSİ: PROSPEKTİF-KONTROL GRUPLU ÇALIŞMA
Nedim Turgut, Işılay Öz, Cengiz Özcan, Aynur Özge, Adnan Fuat Büyüklü
Nedim Turgut
Yunus Emre İşitme Engelliler İlk-Orta Okulu, Mersin, Türkiye.
SS-06
ÖZBEKİSTAN'DA YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI: PİLOT PROGRAMIN ÖN SONUÇLARI
Inoyatova F.I., Nadjimutdinova N.Sh. Abdukayumov A.A., Mahmudov.M.U Primako V. I., İbragimova A.U.
Vladimir Primako
Özbekistan, Taşkent
SS-07
KRONİK SÜPÜRATİF OTİTİS MEDİA HASTALARINDAN ALINAN BAKTERİYEL İZOLATLARIN MİKROBİYOLOJİSİ VE İLAÇ DUYARLILIĞI MODELİ
Ismaıl Mohamed Alı Jımale
Ismaıl Mohamed Alı Jımale
T.C. Sağlık Bakanlığı Mogadişu Somali - Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
SS-08
PRESBİAKUZİ DEMANSIN ÖNLENEBİLİR RİSK FAKTÖRÜ OLABİLİR Mİ?
Meltem Tulgar, Pınar Öztürk
Meltem Tulgar
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi
SS-09
PEDİATRİK KOLESTEATOMLARDA 10 YILLIK KLİNİK DENEYİMİMİZ
Enver Can Öncül, Yüksel Olgun, Kıvanç Korkmaz, Enis Alpin Güneri
Enver Can Öncül
Dokuz Eylül Üniversitesi, KBB Anabilim Dalı, İzmir
SS-10
KADAVRADAN ALINAN TEMPORAL ADALE FASYASI VE DURA MATER GREFTLERİNİN BİYOMEKANİK VE HİSTOLOJİK SONUÇLARI
Onurhan Güven, Yusuf Vayısoğlu, Zeliha Kurtoğlu Olgunuş, Rabia Bozdoğan Arpacı, Orhan Beger, Derya Ümit Talas
Onurhan Güven
İslahiye Devlet Hastanesi, KBB
SS-11
TİP 1 TİMPANOPLASTİ UYGULANAN PEDİATRİK HASTALARDA ENDOSKOPİK VE MİKROSKOBİK YAKLAŞIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
Dastan Temırbekov, Cemal Haci
Dastan Temırbekov
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi
SS-12
PEDİATRİK KOKLEAR İMPLANT HASTALARINDA EFFÜZYONLU OTİTİS MEDİANIN KOKLEOSTOMİ İHTİYACI İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Enver Can Öncül, Beyazıt Buğra Akbay, Yüksel Olgun, Enis Alpin Güneri
Beyazıt Buğra Akbay
Dokuz Eylül Üniversitesi, KBB Anabilim Dalı, İzmir
SS-13
ANİ İŞİTME KAYBINDA KOMBİNE TEDAVİ TİPLERİ VE BUNLARIN PROGNOZA ETKİSİ
Abdullah Hilmi Uslu, Kemal Koray Bal, Harun Gür, Murat Ünal, Kemal Görür
Abdullah Hilmi Uslu
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Ad.
SS-14
STAPES CERRAHİSİNİN NADİR GÖRÜLEN BİR KOMPLİKASYONU REPERATİF GRANULOM: 2 VAKA SUNUMU VE LİTERATÜR ÖZETİ
Tankut Uzun, Erva Değirmenci Uzun
Tankut Uzun
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
SS-15
LABİRENT FİSTÜLÜNE NEDEN OLAN KOLESTEATOMLU KRONİK OTİT CERRAHİSİNDE İŞİTME KORUNABİLİR Mİ:20 VAKALIK KLİNİK DENEYİMİMİZ
Mehmet Murat Günay, Gökhan Toptaş, Sibel Alicura Tokgöz, Muharrem Dağlı
Mehmet Murat Günay
Ankara Etlik Şehir Hastanesi
SS-16
PLATELET-RİCH FİBRİN (PRF) UYGULAMASININ KRONİK TİMPANİK MEMBRAN PERFORASYONU ONARIMINDAKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Ghazi Abuzaid
Ghazi Abuzaid
Özel Kurtköy Ersoy Hastanesi
SS-17
BAŞ DÖNMESİ OLAN OUAS HASTALARINDA VEMP TESTİ İLE GECE HİPOKSİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Hatice Betül Bayam, Gökçe Tanyeri Toker, Galip Akhan, Seval Ceylan, Yılmaz Özkul, Abdülkadir İmre
Gökçe Tanyeri Toker
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı
SS-18
MALİGN OTİT EKSTERNA HASTALARINDA BT EVRELERİ VE SİSTEMİK İNFLAMATUAR İNDEKSİN PROGNOSTİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Asuman Feda Bayrak, Muhammed Mirza Doğan, Baturalp Çetin
Asuman Feda Bayrak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk EAH KBB Kliniği
SS-19
VESTİBÜLER MİGREN VE VESTİBÜLER ŞİKAYETİ OLMAYAN MİGREN TANILI HASTALARIN FARKLILIKLAR VE BENZERLİKLERİ
Gülperi Ateş, Kemal Koray Bal, Harun Gür, Onur İsmi, Kemal Görür, Nevra Öksüz
Gülperi Ateş
Mersin Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilimdalı
SS-20
FASİYAL SİNİR SCHWANNOMU NADİR BİR OLGU SUNUMU
Tankut Uzun, Ali Topal, Togay Müderris
Ali Topal
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
SS-21
ORTA VE POSTERİOR FOSSA DURASINI ÖRTEN KEMİĞİ DESTRÜKTE EDEN, FASİYAL PARALİZİYE SEBEP OLAN KOMPLİKE KOLESTEATOM OLGUSU
Tankut Uzun, Burak Silahlı, Togay Müderris
Burak Silahlı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
SS-22
İDİYOPATİK SUBJEKTİF TİNNİTUSLU HASTALARDA VERTEBRAL ARTER SERTLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İsmail Aytaç, Alper Yazıcı, Orhan Tunç, Rauf Gül, Yusuf İnanç, Koray Tümüklü
İsmail Aytaç
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
SS-23
OTOSKLEROZDA RAFTLİN VE KAN SAYIMI PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Duygu Erdem, Sultan Şevik Eliçora, Berrak Güven, Deniz Baklacı
Duygu Erdem
Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi KBB BBC Kliniği
SS-24
KOKLEAR İMPLANTASYONDA CİHAZ EKSTRÜZYONUNDA YENİ BİR KURTARMA TEKNİĞİ: SUBPERİOSTAL CEP ROTASYONU
Said Sönmez, Cömert Şen
Said Sönmez
İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD
SS-25
TİNNİTUS TEDAVİSİNDE RİTMO-MÜZİK TERAPİ TEKNİĞİ
Gamze Özer Kayra, Ahmet Özmen, Haluk Yavuz, Fatma Çaylaklı, İsmail Yılmaz
Gamze Özer Kayra
Başkent Üniversitesi Adana Dr.Turgut Noyan Uygulama Ve Araştırma Merkezi Odyoloji
SS-26
VESTİBÜLER HASTALIKLARDA NADİR OLGULAR: BİLATERAL VESTİBÜLOPATİ HAŞİMATO TİROİDİT BİRLİKTELİĞİ
Özlem Ertuğrul, Osman İlkay Özdamar, Nazlı Akkaya Kurt, Mahmut Tayyar Kalcıoğlu
Özlem Ertuğrul
İstanbul Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Kbb Kliniği Odyoloji Bölümü
SS-27
İŞİTME KAYIPLI BİREYLERDE İŞİTME CİHAZININ DENGE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Leyla Türe, Levent Naci Özlüoğlu, Işılay Öz
Leyla Türe
Başkent Üniversitesi Kbb Anabilim Dalı Odyoloji Ünitesi
SS-28
UYKU YOKSUNLUĞUNUN VESTİBÜLO OKÜLER REFLEKS ÜZERİNE ETKİSİ: UYKUNUN VESTİBÜLER SİSTEMDEKİ ROLÜ
Deniz Uğur Cengiz, İsmail Demir
Deniz Uğur Cengiz
İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü
SS-29
GÜRÜLTÜYE MARUZ BIRAKILAN RATLARDA PİKNOGENOL KULLANIMININ ETKİLERİNİN ODYOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK OLARAK GÖSTERİLMESİ
Seher Yılmaz, Caner Yatmaz, Furkan Büyükkal, Alev Cumbul, Bülent Şerbetçioğlu
Seher Yılmaz
Başkent Üniveristesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Odyoloji Anabilim Dalı
SS-30
UNİLATERAL VESTİBÜLER HİPOFONKSİYONDA BİLİŞSEL FONKSİYONLAR: ÖN SONUÇLAR
Mustafa Karabulut, Handan Yaman, Özge Kale, Berna Özge Mutlu, Cem Yeral, Oğuz Yılmaz, Işılay Öz, Levent Özlüoğlu
Mustafa Karabulut
Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Maastricht Üniversitesi Tıp Merkezi, Maastricht, Hollanda
SS-31
BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGODA (BPPV) ODYOVESTİBÜLER BOZUKLUKLAR: SİSTEMATİK DERLEME
Mustafa Karabulut, Sevgi Kutlu, Ali Melliti, Raymond Van De Berg
Mustafa Karabulut
Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Maastricht Üniversitesi Tıp Merkezi, Maastricht, Hollanda
SS-32
VESTİBÜLER MİGRENDE ODYOVESTİBÜLER TEST SONUÇLARI
Ahmet Ozmen, Gamze Özer Kayra, İsmail Yılmaz, Mehmet Karataş, Haluk Yavuz
Ahmet Ozmen
Başkent Üniversitesi, Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Odyoloji, Adana
SS-33
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AZALMIŞ SES TÖLERANSI YAYGINLIĞININ ARAŞTIRILMASI: BİR ÖN ÇALIŞMA
Gurbet İpek Şahin Kamışlı, Sude Karataş, Özlem Ülkeroğlu, Aleyna Nur Durusu
Gurbet İpek Şahin Kamışlı
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü
SS-34
KOKLEAR İMPLANT KULLANICILARINDA ANATOMİ TABANLI FİTTİNG VE GELENEKSEL FİTTİNG: PRELİMİNER SONUÇLAR
Merve Torun Topçu, Serdal Çelik, Sıdıka Cesur Çoşkun, Mahmut Tayyar Kalcıoğlu
Merve Torun Topçu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü
SS-35
ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARINDA TÜRKÇE MATRİX İLE GÜRÜLTÜDE KONUŞMAYI ALGILAMA BECERİSİNİN İNCELENMESİ: PRELİMİNER BULGULAR
Gözde Bayramoğlu Çabuk, Hakan Tutar, Işık Sibel Küçükünal, Metin Yılmaz
Gözde Bayramoğlu Çabuk
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
SS-36
İŞİTMESİ NORMAL SUBJEKTİF TİNNİTUSA SAHİP OLAN BİREYLERDE İŞİTSEL TEMPORAL İŞLEMLEMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hatice Kübra Bozkurt, Emine Aydın, Fatma Ceyda Akın Öçal, Songül Aksoy, Bülent Satar
Hatice Kübra Bozkurt
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü
SS-37
SERVİKAL VESTİBÜLER UYARILMIŞ MİYOJENİK POTANSİYEL ÖLÇÜMÜNDE İDEAL UYARAN VAR MI?
Ercan Karababa, Betül Özdemir Aktaş, Fatma Ceyda Akın Öçal, Bülent Satar
Betül Özdemir Aktaş
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü
SS-38
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI UZMANLARININ VE UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN TEK TARAFLI İŞİTME KAYBINA YAKLAŞIMI
Fatih Mutlu, Şule Çekiç
Fatih Mutlu
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
SS-39
GENİŞ VESTİBÜLER KANAL SENDROMUNDA ABR BULGULARI: SUMASYON POTANSİYELİ VE KISA LATANSLI NEGATİF CEVAPLARIN İNCELENMESİ
Atılım Atılgan, Sıdıka Cesur Çoşkun, Ayça Çiprut, Çağlar Batman
Atılım Atılgan
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü
SS-40
FARKLI KAN GRUPLARINA SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE OTOAKUSTİK EMİSYON TEST SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
N. İrem Karakülük, Berkay Arslan, O. Barkın Gürcan
N. İrem Karakülük
Atılım Üniversitesi


Programdaki Sözel Bildirilerin Yeri:

Sunum No
Sunum Gün
Sunum Salonu
Oturum
Sunum Başlangıç
Sunum Bitiş
SS-01
24 Mayıs 2024, Cuma
Salon 1
Serbest Bildiriler 1 / 07:00-07:50
07:00
07:07
SS-04
24 Mayıs 2024, Cuma
Salon 1
Serbest Bildiriler 1 / 07:00-07:50
07:07
07:14
SS-05
24 Mayıs 2024, Cuma
Salon 1
Serbest Bildiriler 1 / 07:00-07:50
07:14
07:21
SS-06
24 Mayıs 2024, Cuma
Salon 1
Serbest Bildiriler 1 / 07:00-07:50
07:21
07:28
SS-07
24 Mayıs 2024, Cuma
Salon 1
Serbest Bildiriler 1 / 07:00-07:50
07:28
07:35
SS-08
24 Mayıs 2024, Cuma
Salon 1
Serbest Bildiriler 1 / 07:00-07:50
07:35
07:42
SS-09
24 Mayıs 2024, Cuma
Salon 1
Serbest Bildiriler 1 / 07:00-07:50
07:42
07:49
SS-10
24 Mayıs 2024, Cuma
Salon 2
Serbest Bildiriler 2 / 07:00-07:50
07:00
07:07
SS-11
24 Mayıs 2024, Cuma
Salon 2
Serbest Bildiriler 2 / 07:00-07:50
07:07
07:14
SS-12
24 Mayıs 2024, Cuma
Salon 2
Serbest Bildiriler 2 / 07:00-07:50
07:14
07:21
SS-13
24 Mayıs 2024, Cuma
Salon 2
Serbest Bildiriler 2 / 07:00-07:50
07:21
07:28
SS-15
24 Mayıs 2024, Cuma
Salon 2
Serbest Bildiriler 2 / 07:00-07:50
07:28
07:34
SS-17
24 Mayıs 2024, Cuma
Salon 2
Serbest Bildiriler 2 / 07:00-07:50
07:35
07:42
SS-31
24 Mayıs 2024, Cuma
Salon 2
Serbest Bildiriler 2 / 07:00-07:50
07:42
07:49
SS-18
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Salon 1
Serbest Bildiriler 3 / 07:00-07:50
07:00
07:07
SS-19
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Salon 1
Serbest Bildiriler 3 / 07:00-07:50
07:07
07:14
SS-22
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Salon 1
Serbest Bildiriler 3 / 07:00-07:50
07:14
07:21
SS-23
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Salon 1
Serbest Bildiriler 3 / 07:00-07:50
07:21
07:28
SS-24
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Salon 1
Serbest Bildiriler 3 / 07:00-07:50
07:28
07:34
SS-25
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Salon 1
Serbest Bildiriler 3 / 07:00-07:50
07:35
07:42
SS-27
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Salon 1
Serbest Bildiriler 3 / 07:00-07:50
07:42
07:49
SS-16
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Salon 2
Serbest Bildiriler 4 / 07:00-07:50
07:00
07:07
SS-28
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Salon 2
Serbest Bildiriler 4 / 07:00-07:50
07:07
07:14
SS-29
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Salon 2
Serbest Bildiriler 4 / 07:00-07:50
07:14
07:21
SS-30
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Salon 2
Serbest Bildiriler 4 / 07:00-07:50
07:21
07:28
SS-32
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Salon 2
Serbest Bildiriler 4 / 07:00-07:50
07:28
07:34
SS-33
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Salon 2
Serbest Bildiriler 4 / 07:00-07:50
07:35
07:42
SS-34
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Salon 2
Serbest Bildiriler 4 / 07:00-07:50
07:42
07:49
SS-35
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Salon 3
Serbest Bildiriler 5 / 07:00-07:50
07:00
07:07
SS-36
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Salon 3
Serbest Bildiriler 5 / 07:00-07:50
07:07
07:14
SS-37
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Salon 3
Serbest Bildiriler 5 / 07:00-07:50
07:14
07:21
SS-38
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Salon 3
Serbest Bildiriler 5 / 07:00-07:50
07:21
07:28
SS-39
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Salon 3
Serbest Bildiriler 5 / 07:00-07:50
07:28
07:34
SS-40
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Salon 3
Serbest Bildiriler 5 / 07:00-07:50
07:35
07:42
SS-02
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Salon 2
Serbest Bildiriler 6 / 16:30-17:30
16:30
16:37
SS-03
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Salon 2
Serbest Bildiriler 6 / 16:30-17:30
16:37
16:44
SS-14
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Salon 2
Serbest Bildiriler 6 / 16:30-17:30
16:44
16:51
SS-20
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Salon 2
Serbest Bildiriler 6 / 16:30-17:30
16:51
16:58
SS-21
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Salon 2
Serbest Bildiriler 6 / 16:30-17:30
16:58
17:05
SS-26
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Salon 2
Serbest Bildiriler 6 / 16:30-17:30
17:05
17:12KABUL EDİLMİŞ POSTER BİLDİRİ LİSTESİ

Yayın No
Başlık
Yazarlar
Sunum Sahibi
Kurum
PS-01
SUBTOTAL PETROZEKTOMİ NEDEN NASIL NİÇİN: İLERİ BİR KRONİK OTİT KOMPLİKASYONU OLGU SUNUMU
Mehmet Türkalp Yıldız, Prof. Dr. Yusuf Hıdır
Mehmet Türkalp Yıldız
İzmir Şehir Hastanesi
PS-02
TRANSLABİRENTİN YAKLAŞIMLA NÜKS PETRÖZ KEMİK KONJENİTAL KOLESTEATOM OLGUSU
Berke Geren, Deniz Baklacı, Ergin Bilgin, Hüseyin Işık, Duygu Erdem
Berke Geren
Bülent Ecevit Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü
PS-03
FASİYAL PARALİZİ İLE ORTAYA ÇIKAN ORTA KULAK KONJENİTAL KOLESTEATOM: OLGU SUNUM
Msallam B M Abushoqa, Denız Baklacı, Ergın Bilgin, Hüseyin Işık, Duygu Erdem
Msallam B M Abushoqa
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği
PS-04
LATERAL TEMPORAL KEMİK REZEKSİYONU CERRAHİ TEKNİĞİ; OLGU SUNUMU
Enis Alpin Güneri, Salim Hancı, Yüksel Olgun, Serdar Mete
Salim Hancı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir Türkiye
PS-05
KOKLEAR İMPLANTASYON ESNASINDA ALTERNATİF CERRAHİ YAKLAŞIMLARA YÖNELMEYE YOL AÇAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Enes Bilgin Türkmenoğlu, Yüksel Olgun, Hülya Ellidokuz, Enis Alpin Güneri
Enes Bilgin Türkmenoğlu
Gaziantep Şehir Hastanesi KBB Kliniği
PS-06
PERİFERİK FASİYAL PARALİZİ ALTINDA PETRÖZ APEKS KOLESTEATOMU
Erhan Çiftel, İsmail Aytaç, Lütfi Semih Mumbuç, Elif Baysal, Orhan Tunç
Erhan Çiftel
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD
PS-07
ORTA KULAKTA YABANCI CİSİM VE BEKLENMEDİK SONUÇLAR
İbrahim Demir, Kemal Koray Bal, Harun Gür, Onur İsmi, Kemal Görür, Murat Ünal
İbrahim Demir
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
PS-08
ŞİDDETLİ OTALJİ VE PERİFERİK FASİAL PARALİZİNİN NADİR NEDENİ OLARAK IGG4 İLİŞKİLİ HASTALIK
Kübra Karahan, Kemal Koray Bal, Harun Gür, Onur İsmi, Yusuf Vayısoğlu, Kemal Görür, Gizem Fikir, Rabia Bozdoğan Arpacı
Harun Gür
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı
PS-09
AKUT OTİTİS MEDİA KOMPLİKASYONU; SİGMOİD-TRANSVERS SİNÜS TROMBOFLEBİTİ VE OTİTİK HİDROSEFALİ
Ali Güneş, Kemal Koray Bal, Harun Gür, Yusuf Vayısoğlu, Kemal Görür, Murat Ünal
Harun Gür
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
PS-10
İNTERNAL AKUSTİK KANAL KOLESTEATOMU: OLGU SUNUMU
Atacan Zengin, Kemal Koray Bal, Harun Gür, Onur İsmi, Kemal Görür, Cengiz Özcan
Atacan Zengin
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
PS-11
MALİGN EKSTERNAL OTİTİ TAKLİT EDEN TEMPORAL KEMİĞİN LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZU
Atacan Zengin, Kemal Koray Bal, Harun Gür, Onur İsmi, Kemal Görür, Cengiz Özcan
Atacan Zengin
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
PS-12
REKÜRREN FASİYAL PARALİZİDE PROFİLAKTİK SUBTOTAL FASİYAL SİNİR DEKOMPRESYONUNUN YARARLILIĞI
Ruhi Saltık, Bülent Satar
Ruhi Saltık
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
PS-13
TİMPANOPLASTİ OPERASYONUNDA ASİMETRİK ADA GREFTİ TEKNİĞİNİN UZUN DÖNEM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Hakan Ceylan, İsa Kaya, Tayfun Kirazlı, Fetih Furkan Şahin
Hakan Ceylan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
PS-14
ENDOSKOPİK STAPES CERRAHİSİNDE OVAL PENCERE ÜZERİNE PRF KULLANIMI
Peman Özge Atabey Topal, İsa Kaya
Peman Özge Atabey Topal
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
PS-15
03-12 AYLIK BEBEKLERDE CLİCK VE CE-CHİRP UYARANLARDA NORMATİF DEĞERLERİN SAPTANMASI
Yakup Budak, Mehmet Akdağ, Günay Kozan
Yakup Budak
Dicle Üniversitesi

Poster Bildirilerin Asılış ve Kaldırılış Durumu

Poster No
Asılma Günü
Saat
Kaldırma Günü
Saat
Alan
PS-01
23 Mayıs 2024, Perşembe
10:00
25 Mayıs 2024, Cumartesi
18:00
Poster Alanı
PS-02
23 Mayıs 2024, Perşembe
10:00
25 Mayıs 2024, Cumartesi
18:00
Poster Alanı
PS-03
23 Mayıs 2024, Perşembe
10:00
25 Mayıs 2024, Cumartesi
18:00
Poster Alanı
PS-04
23 Mayıs 2024, Perşembe
10:00
25 Mayıs 2024, Cumartesi
18:00
Poster Alanı
PS-05
23 Mayıs 2024, Perşembe
10:00
25 Mayıs 2024, Cumartesi
18:00
Poster Alanı
PS-06
23 Mayıs 2024, Perşembe
10:00
25 Mayıs 2024, Cumartesi
18:00
Poster Alanı
PS-07
23 Mayıs 2024, Perşembe
10:00
25 Mayıs 2024, Cumartesi
18:00
Poster Alanı
PS-08
23 Mayıs 2024, Perşembe
10:00
25 Mayıs 2024, Cumartesi
18:00
Poster Alanı
PS-09
23 Mayıs 2024, Perşembe
10:00
25 Mayıs 2024, Cumartesi
18:00
Poster Alanı
PS-10
23 Mayıs 2024, Perşembe
10:00
25 Mayıs 2024, Cumartesi
18:00
Poster Alanı
PS-11
23 Mayıs 2024, Perşembe
10:00
25 Mayıs 2024, Cumartesi
18:00
Poster Alanı
PS-12
23 Mayıs 2024, Perşembe
10:00
25 Mayıs 2024, Cumartesi
18:00
Poster Alanı
PS-13
23 Mayıs 2024, Perşembe
10:00
25 Mayıs 2024, Cumartesi
18:00
Poster Alanı
PS-14
23 Mayıs 2024, Perşembe
10:00
25 Mayıs 2024, Cumartesi
18:00
Poster Alanı
PS-15
23 Mayıs 2024, Perşembe
10:00
25 Mayıs 2024, Cumartesi
18:00
Poster Alanı